Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Anker, Robert - Schuim

Discussietips over:

Wilt u Schuim bespreken in uw leeskring? Onderstaande discussietips helpen u op weg.
 

 

 

1. Welk personage vindt u het meest interessant? Waarom?

2. Welke visies op liefde worden geuit? Welke spreekt u het meest en welke het minst aan?

3. Welke rol speelt muziek (spelen en beluisteren) voor de diverse personages?

4. Volgens recensent Tjerk de Reus (De Nieuwe Koers, 28 februari 2014) zijn alle personages in de roman ‘geobsedeerd door de vraag naar troost’. Hoe denkt u over deze stelling?

5. Wat vindt u van de reden(en) van Lisette om haar relatie met Niels te beëindigen?

6. Welke rol vervult het personage Sophie in de roman?

7. Hoe beoordeelt u de reden(en) van Lisette om eerst wel en later geen abortus te plegen?

8. Wat vindt u van de godsdienstige opvattingen van Niels Hemming? Waarom heeft Hendrik Vermeend volgens u (on)gelijk om Hemmings ontslag als dominee te bepleiten?

9. Hoe kijkt u aan tegen de zelfmoord van Niels en de manier waarop deze is beschreven?

10. Volgens een vriendin van Lisette is elk huwelijk, iedere relatie altijd ook ‘een strijd om de macht’ (p. 219). Wat vindt u van deze opvatting?

11. Niels vergelijkt de relatie tussen Dirk, Lisette en hem met een schaakpartij (pagina 243)? Hoe denkt u over dit beeld als u het hele boek overziet?

12. Sommige critici vinden Schuim (te) veel op een soap lijken. Hoe heeft u dit ervaren?

13. Na het grote feest ter gelegenheid van de verjaardag van Dirk, eindigt het boek met een intieme scène tussen vader en dochter. Hoe heeft u dit slot ervaren?

14. Recensent Arjen Fortuin (NRC Handelsblad, 7 februari 2014) noemt de scènes met Dirk de beste van de roman. Voor Irene Start (Elsevier, 1 maart 2014) zijn dat de liefdesscènes tussen Niels en Lisette. Wat zijn voor u de beste scènes en in hoeverre zijn deze te relateren aan bepaalde personages?

15. ‘Anker schrijft alsof hij gewoon bij het begin is begonnen en zichzelf laat verrassen door de verhaalontwikkeling. Dat zorgt voor een bepaalde dynamiek, maar het heeft ook iets onnozels,’ stelt recensent André Keikes (Leeuwarder Courant, 21 maart 2014). Wat vindt u van deze uitspraak?

16. Op de achterflap staat een citaat van Janine Jansen, de bekende Nederlandse violiste. Wat vindt u van Jansens mening over ‘lijden’? Op welke wijze betrekt u het op het boek?

17. Volgens Daniëlle Serdijn (de Volkskrant, 8 maart 2014) is Anker op z’n best als hij de perspectieven van zijn personages in elkaar laat overlopen, schakelt van de een naar de ander. Hoe heeft u deze overgangen ervaren?

Tip
In de roman wordt uitgebreid allerlei muziek genoemd en worden de daarbij opgeroepen stemmingen beschreven. Beluistert u eens een of meer van deze stukken en bespreek welke stemming deze bij u oproepen.

  

Discussietips ontwikkeld door Lucas Kruse © NBD Biblion.

Nog geen account?Log in en reageer Volg deze discussie