Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Anker, Robert - Hajar en Daan

Discussietips over:

Wil je Hajar en Daan bespreken in je leeskring? Onderstaande discussietips helpen je op weg. 


1. In de roman komen verschillende Marokkanen voor, van zeer traditioneel tot ultramodern. Zij nemen verschillende standpunten in over belangrijke zaken als integratie, positie van de vrouw, uithuwelijken en hoofddoekjes. Hoe kijk je aan tegen hun opvattingen?

2. Schetst de verteller met zijn uitweidingen over het Nederlandse onderwijs volgens jou een realistisch?

3. Hajar en Daan is een verhaal over een onmogelijke liefde. Waardoor (door wie) is er sprake van een onmogelijke liefde en welke factor vormt volgens jou de grootste hinderpaal?

4. Op de geboorte van Daan wordt door de ouders heel verschillend gereageerd (begin van het hoofdstuk ‘Jaak en Jannie’). Hun invloed op de ontwikkeling van Daan is ook zeker niet gelijkwaardig. Welke verschillen zie je en wie heeft volgens jou het meest bijgedragen aan Daans ontwikkeling?

5. De schrijver geeft een uitvoerig beeld van de politieke activiteiten van Daans vader, Jaak. In hoeverre hebben deze passages een functie? Hoe heb je ze ervaren?

6. Marja Pruis noemt Daan Hollander in haar recensie (in De Groene Amsterdammer) ‘eigenlijk een beetje een lul’. Ze vindt dat een doortastende jonge vrouw als Hajar een betere man verdient. Wat vind jij?

7. In de roman worden nogal wat standpunten ingenomen over allerlei actuele, maatschappelijke problemen. Een van de recensenten (Alle Lansu in Het Parool) zegt hierover: ‘wie de kranten een beetje bijhoudt, komt hier geen geluiden tegen die hij nog niet kende’. Wat is jouw mening over deze kritiek op de roman?

8. Alle Lansu is ook van mening dat de liefdesrelatie tussen Daan en Hajar niet erg aannemelijk is gemaakt. De recensent wijst op het goedkope ‘versieren’ door Daan en op Hajars clichématige afscheidsbrief die een beetje uit de lucht komt vallen. Hoe kijk je hier tegen aan?

9. Wat er uiteindelijk precies is gebeurd met Hajar, wordt niet verteld. Waarom is ze volgens jou plotseling verdwenen?

10. Hajar en Daan heeft een open einde. Hoe denk je dat het uiteindelijk met de (relatie tussen) beide hoofdpersonen verder zal gaan?

 

Discussietips ontwikkeld door Lucas Kruse © NBD Biblion.

Nog geen account?Log in en reageer Volg deze discussie