Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Aalten, Thomas van - Leeuwenstrijd

Discussietips over:

Wilt u Leeuwenstrijd bespreken in uw leeskring? Onderstaande discussietips helpen u op weg.
 

 

 

1. In welke van de vier hoofdpersonen kon u zich het meest en in welke het minst inleven? Hoe komt dat volgens u?

2. Alle vier koesteren idealen. Welke? Hoe beoordeelt u ze? In hoeverre komen ze uit?

3. In hoeverre bepalen de politieke en culturele omstandigheden van hun tijd het leven van de vier hoofdpersonen?

4. Vier keer komen vader-zoonrelaties ter sprake. Wat is in dit verband volgens u het meest typerende verschil tussen de generaties en wat is de grootste overeenkomst?

5. Welke rol speelt de leeuw / het leeuwenpak in de familie Dona?

6. Vindt u het viervoudige vertelperspectief geslaagd? Waarom wel of niet?

7. Welke 'lessen' heeft Van Aalten volgens u in de roman verwerkt? Wat is uw mening erover?

8. Volgens enkele critici is Van Aalten te expliciet, laat hij te veel zien en deelt te veel mee ('show, don't tell'). Wat vindt u van deze kritiek?

9. Janet Luis (NRC Handelsblad, 14 maart 2014) spreekt van 'een onthutsend saaie ontknoping'. Wat is uw mening over het slot van de roman?

10. Mieke Wilcke (Nederlands Dagblad, 18 april 2014) vindt dat Van Aalten meer aandacht heeft voor historische en politieke feiten dan voor de emoties die de gebeurtenissen oproepen. Hoe denkt u over deze kritiek?


Discussietips ontwikkeld door Lucas Kruse. © NBD Biblion.

Video-interview met Thomas van Aalten over Leeuwenstrijd

Nog geen account?Log in en reageer Volg deze discussie